VÄLKOMMEN TILL KIRUNA

Kiruna är på många sätt ytterligheternas kommun. Kiruna är inte bara Sveriges nordligaste och största kommun, Kiruna har också Sveriges djupaste underjordsgruva, nederbördsfattigaste plats, nederbördsrikaste plats, högsta berg och Sveriges enda rymdraketbas.

Kiruna

Är på många sätt ytterligheternas kommun. De flesta andra samhällen har inlett sin historia som ett litet frö, grott och sakta vuxit till sig. Kiruna planterades i ödemarken för 120 år sedan och har sedan dess växt explosionsartat. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. Läs mer

Gruvdriften

Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet och gruvan är världens största och modernaste underjordsgruva.

Rymden

Kiruna är inte bara en gruvstad, det är också en rymdstad. 2007 firade Institutet för Rymdfysik, IRF, 50 år. Det började med fem personer – i dag har cirka 500 människor sin dagliga sysselsättning kopplad till rymdverksamhet. Cirka 180 av dem finns på Rymdbolaget/Esrange Space Center. Läs mer

Naturen

Stora delar av denna, landets nordligaste kommun, är obebyggd. Inom kommungränsen finns omkring 6.000 sjöar och sex älvar. Att det finns mycket fin natur i kommunen visar också det faktum att drygt 530.000 hektar är skyddade områden i form av nationalparker, naturskydds- eller djurskyddsområden. Läs mer

Klimatet

Olikheterna i landskapet inom kommunen innebär också att det kan vara mycket stora lokala variationer när det gäller klimat och väder. I centralorten Kiruna som ligger cirka 20 mil norr om polcirkeln och drygt 500 meter över havsnivån är det sällan kallare än minus 20 grader på vintern, samtidigt som Jukkasjärvi i Torneälvens dalgång två mil österut ofta har under minus 30 grader.Normalt sett kommer snön för att stanna under den senare delen av oktober för att sedan smälta undan i slutet av maj. I Rikgränsen fortsätter dock skidsäsongen till midsommar. Just Riksgränsen är för övrigt Sveriges nederbördsrikaste plats. Men bara tre mil därifrån finns Sveriges nederbördsfattigaste plats som är Abisko. Ännu ett bevis på att Kiruna är kontrasternas kommun. Läs mer
booked.net booked.net booked.net booked.net