Hyrestagaren förbinder sig att återlämna hyresobjekten rengjorda samt i fullgott skick (helt utan skador), samt att om eventuella skador uppstår ersätta skadan till dess fulla värde. Skador som uppkommer på hyrd utrustning skall ersättas innan avresa. Skador på hyrd utrustning som föranleder reparation, debiteras per timme, plus materialkostnader. Hyrestagaren intygar att hyresobjekten vid utlämnandet var i fullgott skick. Hyrestagaren förbinder sig att inom föreskriven tid återlämna hyresobjektet. För hyresobjekt som ej återlämnas inom föreskriven tid debiteras full hyra samt eventuell ersättning för förlorad hyresintäkt.

Fria mil gäller.
Alla priser är exklusive bränsle. Produkterna Levereras alltid fulltankade och återlämnas fulltankade. Vi debiterar 30 sek / liter vid icke tankad maskin.
Alla våra maskiner är besiktade, försäkrade och godkända för uthyrning. Vid skada gäller självkostnadspris dock max 10000 sek / maskin.
* Vid fel på maskiner bistår vi med service dygnet runt. Gäller inom Kiruna Kommun. Du ska använda skyddshjälm när du kör en terrängfordon, det vill säga en snöskoter eller en terränghjuling.

Vid hyra av gummikanot för färd i strömmande vatten krävs både gott omdöme och försiktighet. Hyrestagaren förbinder sig att följa de rekommendationer som ges beträffande färdvägar i forsarna samt bärning /tågning förbi forsar som kräver detta.
All färd sker på egen risk. 
Hyrestagaren förbinder sig att vara på upphämtningsplats i rätt tid enligt överenskommet, samt med förhyrd utrustning rengjord och färdig för inspektion. Eventuell väntetid vid sen ankomst debiteras per timme. Vid försening överstigande 3 timmar ger hyrestagaren uthyraren rätt att utlösa larm och starta eftersök. Hyrestagaren ansvarar vid sådant larm/eftersök för samtliga uppkomna kostnader därav

Objekten levereras och återlämnas fullt utrustade och i rengjort, fullgott skick. Hyrestagaren förbinder sig att vid uppsättning och nedpackning följa de instruktioner som medföljer. Hyrestagaren åtar sig ansvaret att vid uppsättning alltid förankra alla tillgängliga stormlinor. Hyrestagaren åtar sig även ansvaret att alltid vidtaga största möjliga försiktighet vid hantering av öppna lågor. Eldning är inte tillåten i våra produkter. Hyrestagaren åtar sig ansvaret att städa och återställa lägerplatsen i det skick ni fann den, eller bättre.

Vid hyra gäller de allmänna reglerna i första stycket. GPS och radioapparater levereras fulladdade och vid behov görs en funktionsgenomgång med uthyraren.