EN DRÖM FÖR FISKAREN

Naturen i och runt Kiruna erbjuder över 6000 sjöar, sex älvar och hundratals jokkar. Fiskbestånden är helt naturliga och lever fritt i orörda miljöer. Inte ens den mest inbitna Kirunafiskaren hinner prova på mer än en bråkdel av dessa under sin livstid. Det finns alltså mycket att upptäcka.

harr

Harren lever i både sjöar och ström men är en fantastisk fisk att fånga på flugspö i strömmande vatten där den blir otroligt stark med hjälp av sin stora ryggfena.  Vi fiskar efter harr året runt. Fredad under leken mellan 15 maj till och med den 15 juni.

brunöring

Öringen lever också i både sjö och strömmande vatten. Vi fiskar Öring året runt, men framförallt under sommarperioden. Fredad under leken i strömmande vatten mellan 1 september och 14 oktober.

fjällröding

Fjällröding trivs bäst i kallt och klart vatten. Lever i både sjöar och strömmande vatten, men framförallt i högt belägna fjällsjöar. Vi fiskar röding året om.

gädda

Gäddan är världens mest populära sportfisk och lever även den i både sjöar och strömmande vatten. Här fiskar vi gädda året runt, men med fördel under våren innan lekperioden startar.

SOMMARFISKE

Beroende på val av art kan sommarfisket starta kring midsommar och sträcka sig en bit in i september.  Vi ger dig möjligheten till fiske i sjö och ström efter Harr, Brunöring, Röding, Gädda och Abborre.

ISFISKE

Här uppe på våra breddgrader utgör vintern en betydande del av årets alla månader. Sjöarna ligger isbelagda från November och kan håller i sig en bit in i Juni. Vi ger möjligheten till isfiske efter Harr, Brunöring, Röding, Gädda och Abborre.